Hen grefft yn ail-gychwyn

Bracken backgroundProblem tymor hir yng nghaeau’r myddoedd yw rhedyn; mae pawb yn adnabod hen ffermydd sydd wedi mynd dan y rhedyn, ac mae gyda phob fferm ardaloedd ble mae’r rhedyn yn yn enill tir.  Amhosib yw e i’w rheoli gan torri’r rhedyn – mae e’n tyfi mor gryf wedyn, wrth gwrs.  Fel arfer mae pobl yn ei reoli gyda chwistrellau cemigol – o’r bygi, neu dractor neu weithiau o hofrenydd.  Ond yn drud yw’r broses yna, a gyda pherygl difrwyniad.

Yn awr, mae hen grefft yn ail-gychwyn; mae merch o ddyffryn Dyfi yn ddefnyddio’i cheffyl a pheriant newydd i gleisio’r rhedyn, ac yn difrodi’r strwythyr ei wreiddiau.  Ar ôl triniaeth,meddai, bydd y rhedyn yn lai, ac ar ol ddau neu dri, bydd y caeau yn glîr.  Mae Barbara Haddrill yn byw ym Mhantperthog, a gyda’i caseg du-a-gwyn Tyler, mae hi’n gweithio pob geaeaf tynu coed allan a coedwigaethau ym Mro Ddyfi ac yn bellach.  “Mae’r merlyn yn gallu fynd ble mae’r erbydau’n peidio, ac mae hi’n gweithio ar glipiau rhy serth amdanyn, hefyd.”

Ar ôl gorffen cwrs arbennigol cleisio rhedyn ar fferm ar bwys Y Gelli, mae Barbara a Tyler wedi bod yn glirio caeau ar ddau fferm yn Narowen, sef Tŷ-Cerrig a Pen-y-Graig, ac bydd hi’n dychwelyd yn gynnar yr hâf nesa i fesuro hynt y broses, ac I ro ail-driniaeth.  Eisioes, mae hi wedi cael gwahoddiadau i wneud yr un gwaith ar fermyll eraill yn yr ardal.  “Arbennig o neis yw e,” meddai ffermwr yna, “i weud rhywun gweithio fancw gyda cheffyl – rwyf i’n cofio fy nhaid yn gwneud yr un job pan oeddwn i’n bachgen.”

Meic Llewellyn, Blewyn Glas

 

An old craft coming back to life

Bracken is a long term problem in upland fields: everyone knows old farms that have disappeared under it, and on every farm there are fields where bracken is gaining ground.  It’s impossible to control it through cutting, of course – it just grows stronger. Most people try to control it using chemical sprays – from the buggy, the tractor or even helicopters. But it’s an expensive process, with the risk of causing pollution.

Now an old craft is coming back to life, as a young Dyfi Valley woman is harnessing her mare to a new machine that bruised the bracken, inhibiting the growth of its toots and damaging its ability to grow.  After one treatment, she says, the bracken should begin to retreat, and after two or three the fields could become clear.  Barbara Haddrill lives in Pantperthog, and each winter she and Tyler are busy pulling felled trees out of forestry plantations in the Dyfi Valley and further afield.  “The pony can reach trees that the vehicles can’t,” she says, “and work on slopes that are too steep for them, too.”

After completing a course in bracken bruising near Hay-on-Wye, Barbara has been clearing fields of bracken on two farms in Darowen, Tŷ-Cerrig  and Pen-y-Graig, and will be returning early next summer to measure her progress, and give a second treatment.  Already, she’s received further invitations from farms in that area to do the same work there.  “It’s really nice,” said a farmer there, to see someone working up there with a horse – I remember my grandfather doing the same job when I was a boy.”

Meic Llewellyn, Blewyn Glas

 

back to top

Valid CSS!